PSONI - Koło w Kole

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Kole

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, poz. 1) zwanego dalej: „RODO” informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole (skrócona nazwa „OREW”), reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator danych osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu:

• realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw (szczególnie podstawy prawne dostępne są do wglądu u Dyrektora OREW),

• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie celu określonym w treści zgody; na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO.

3. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. Podane dane osobowe są wymogiem ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy w zależności od załatwienia sprawy.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych

dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

b) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, (tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych). Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie wniosek o cofnięcie zgody należy złożyć droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: OREW w Kole 62 – 600, ul. Wojciechowskiego 21A;

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586