PSONI - Koło w Kole

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnoscią Intelektualną 2019

Druga część uroczystość Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyła się na terenie zielonym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w formie pikniku integracyjnego.

Czytaj więcej...

Żyjemy w świecie równych szans… - Dzień Godnosci Osoby z Niepełnospawnością Intelektualną 2019

„Żyj zdrowo-pokaż swoje atuty” – pod takim hasłem przebiegał tegoroczny Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło i Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Inspektorat w Kole. Uroczystość rozpoczęło wręczenie przez dyrekcję oddziału wielkopolskiego PFRON kluczy do 2 mikrobusów przydzielonych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami”. Z pojazdów korzystają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Czytaj więcej...

Dzień Godności zaproszenie

Bal Choinkowy PSONI

Karnawał to czas przepełniony muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem są bale. Bal karnawałowy to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci i młodzież. dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Czytaj więcej...

Bale, bale w karnawale....

Dnia 1 lutego odbył się w naszym OREW - ie bal karnawałowy dla wszystkich wychowanków placówki.

Czytaj więcej...

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586