PSONI - Koło w Kole

Władze koła

W dniu 15.05.2015 r. zakończyła się kadencja Zarządu Terenowego Koła PSOUU w Kole. Walne Zgromadzenie wybrało do pracy w Zarządzie swoich przedstawicieli w składzie:

 

 • Honorowa Przewodnicząca - Eugenia Peda
 • Przewodnicząca - Urszula Szurgot
 • Wiceprzewodniczący - Bogumił Błaszczyk
 • Sekretarz - Renata Michalska
 • Skarbnik - Bożena Wiśniewska
 • Członek - Teresa Dziegińska
 • Członek - Dorota Peda-Graczyk
 • Członek - Andrzej Zioła

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:

 • Przewodnicząca - Magdalena Sowa
 • Sekretarz - Dorota Tralewska
 • Członek - Renata Gołębiewska

 

Ponadto Elektorem została wybrana - Iwona Peda-Zioła

 

Kontakt

ul. Wojciechowskiego 21a

62-600 Koło

tel. 63 27 20 992

fax 63 26 16 586